Privacy Policy

Disclaimer

Ondanks het feit dat Boomkwekerij Rongen de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen.Boomkwekerij Rongen is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Boomkwekerij Rongen is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Privacy ‐ Persoonlijke informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres.
Dergelijke gegevens zullen door Boomkwekerij Rongen  te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Boomkwekerij Rongen worden verwerkt. Boomkwekerij Rongen  zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de
gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. Hoewel niet iedere gebruiker zich er
wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het Internet tussen uw computer
en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP‐nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de
computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren.
Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na
gebruik worden verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend
bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover Boomkwekerij Rongen  dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites

De website van Boomkwekerij Rongen bevat links naar andere websites die buiten het domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Boomkwekerij Rongen is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.